Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

МЕДИЈАЦИЈА

 


ЈАВНИ КОНКУРС - СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК И ЗАПИСНИЧАР

Документација у вези јавних конкурса за радна места судијских помоћника и записничара:


НАПОМЕНА:
 Образац пријаве на јавни конкурс и базе питања су јединствене за оба конкурса, односно како за конкурс за судијског помоћника тако и за конкурс за записничара. 


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ИНФО СЛУЖБЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

Дана 9. и 10. фебруара 2022.г. у нашем граду одржана је панел дискусија у области правосуђа, а теме су биле медијација, суђење на даљину и материјални положај судија. Представљање ових тема је одржано уз присуство и подршку релевантних актера- представника локалне самоуправе, правосуђа, адвокатуре, представника јавних служби и представника центра за социјални рад. Целокупно дешавање организовано је у сарадњи Основног суда у Сомбору и удружења судија „Форум судија Србије" које реализује пројекат „Постигни договор, реши спор". Панел дискусија је отворена уз поздравни говор заменице градоначелника Љиљане Тица којој се придружила и председница Основног суда у Сомбору Александра Медурић Калчан.

Први дан био је намењен теми медијације, а искуства из ове области са присутнима су поделили судија Вишег суда у Београду Небојша Ђуричић и судија Апелационог суда у Нишу Сања Костић. Посебна пажња посвећена је раду инфо службе у суду за алтернативно решавање спорова чији је задатак давање информација грађанима о поступку медијације као и учествовање у организовању судски асистиране медијације. Фокус излагања је био и на  врстама спорова који су подобни за медијацију и значају сарадње суда и представника локалне заједница кроз закључивање одговарајућих протокола са циљем стварање позитивног амбијента ради подстицаја решавању спорова на алтернативан начин. Уважени гости припремили су и корисну монографију посвећену медијацији која је уручена присутнима.  Ова размена искуства дала је значајан подстрек организовању медијације у Сомбору те се у блиској будућности очекују конкретни кораци свих релевантних учесника са циљем организовање ових поступака на територији Основног суда у Сомбору. О свим конкретним мерама и поступку медијације јавност ће бити благовремено обавештена путем саопштења за јавност Основног суда у Сомбору и активностима суда које ће овај поступак учинити транспарентним и одрживим у локалној заједници.

Други дан дискусије био је посвећен суђењу на даљину током кога је председница Основног суда у Пожеги, судија Олга Тешовић, представила монографију посвећену у овом питању у којој су обрађена питања нормативног оквира и могућности примене оваквог начина суђења у судској пракси. Поред нужности одржавања суђења на даљину у условима пандемије, разматране су и могућности његове примене у редовним судским поступцима уз употребу савремених технологија са циљем повећање ефикасности суђења и уз поштовање свих процесних права странака у поступку. Након овог излагања, судије Вишег суда у Београду,  Снежана Марјановић и Драгана Марчетић, представиле су проблеме материјалног положају судија те су изнеле конкретне предлоге важећих прописа ради побољшања овог положаја за које ће се залагати „Форум судија Србије". Скренута је пажња на везу између материјалног положаја судија и независности судија као компоненте основног права сваког грађанина, а то је право на правично суђење. Материјални  положај у том смислу добија шири друштвени значај и од важности је за сваког грађанина Републике Србије. Изнети предлози измена закона односе се на побољшање радно-правног статуса судија кроз побољшање начина одређивања висине плата као и остваривања ширег круга права из радног односа која су тренутно законски нерегулисана или су регулисана на неодговарајући начин, а посебан сегмент овог излагања посвећен је остваривању права судија на пензију. Сви материјали о питањима која су била тема панел дискусије доступни су и у електронском облику на интернет страници https://forumsudija.org.rs/rs/ . Наведена дешавања изведена су у техничкој организацији инфо службе за алтернативно решавање спорова Основног суда у Сомбору чије је руководилац судија Нада Фридрих уз учешће судијских помоћника Вишње Вучинић, Елизабете Ковач, Мирка Милутинова и Немање Рилке. 


ЈАВНИ КОНКУРС - ЗАПИСНИЧАР

Документација у вези јавног конкурса за радно место записничара

 


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 


Страница 1 од 5

1 2345