Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

РАНГ ЛИСТ ПРИПРАВНИКА ЗА ОСНОВНИ СУД

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА РАДНО МЕСТО СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ

 

 


ЈАВНИ КОНКУРС

       Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Сомбору можете преузети ОВДЕ.

       Изјаву можете преузети ОВДЕ.

       Рок за подношење пријава за конкурс истиче 19.03.2018.године.

 

 


МЕДИЈАЦИЈА

            Поштовати суграђани, обавештавамо Вас да је у Основном суду  Сомбор  на адреси Сомбор, Венац Степе Степановића 13,  у приземљу, шалтер број 2, отворена Служба за подршку решавања спорова путем посредовања -медијације  која пружа информације странкама и грађанима о могућности решавања спора путем медијације у складу са Законом о посредовању у решавању спорова.

            Служба за подршку решавања спорова путем посредовања ради унапређења примене медијације основана је према Упуству за унапређење медијације у Републици Србији које је донето од стране Министарства правде РС, Врховног Касационог суда и  Високог савета судства по Закону о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС" бр. 55/2014)

ШТА ЈЕ ПОСРЕДОВАЊЕ-МЕДИЈАЦИЈА ?

            Посредовање је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника( медијатора-кога стране саме бирају са листе медијатора) који као неутрално и непристрасно лице, коришћењем посебних техника и усмеравањем комуникације између сукобљених страна, помаже у преговорима чији је циљ постизање заједнички прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора.

            Наш циљ је да Вам пружимо све информације о поступку посредовања (медијације), који поступак је могуће спровести и у згради суда без сношења било каквих трошкова.

            Информације можете добити сваког радног дана у периоду од 9,00 до 12,00 часова у згради суда као и путем телефона : 025/412-221

ЗАШТО СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА

  • Стране саме одлучују да ли ће учестовати у поступку посредовања и слободне су да једнострано изађу из поступка посредовања без икаквих последица
  • Посредника странке бирају саме, а посредник не намеће решење спора странама већ им помаже да оне саме до решења спора дођу.
  • Посредовање пружа могућност да из овог поступка све стране изађу задовољне, док код судског поступка једна стране неће бити задовољна одлуком.
  • У поступку посредовања  могуће је расправљати и о емоционалним и ирационалним разлозима уласка у спор за разлику од судског поступка где то није могуће.
  • Стране нису ограничене да расправљају само о предмету спора
  • Споразум о решавању спора посредовањем може имати снагу извршне исправе тако да није неопходно да спор решавају пред судом.
  • Поступак посредовања је хитан- окончава се  за 60 дана.
  • Посредовање у решавању спорова је јефтинији од судског поступка.

            Стране у поступку посредовања су слободне да изаберу посредника.

            Јединствени регистар посредника води се за целу територију Републике Србије који се може погледати на сајту Министарства правде.

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ МЕДИЈАЦИЈЕ

НАКНАДА ЗА РАД У МЕДИЈАЦИЈИ

СПИСАК МЕДИЈАТОРА


ИЗМЕНЕ У ОВЕРИ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 01.МАРТА 2017.ГОДИНЕ

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност. 

Сходно наведеном, у Основном суду у Сомбору, почев од 01. марта 2017.године, неће се обављати послови овере, потписа, рукописа и преписа, јер ће ове послове обављати јавни бележници именовани за подручје града Сомбора и општине Апатин.

СПИСАК ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Основни суд у Сомбору ће наставити да обавља послове везане за легализацију исправа у међународном промету (APOSTILLE) сходно одредбама Закона о легализацији исправа у међународном промету ("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/73) и одредбама Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа ("Сл.лист СФРЈ" бр. 10/62-Додатак: Међународни уговори и други споразуми). 


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ


Страница 1 од 3

1 23