Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

Приватни извршитељи

Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. год. предвиђена је могућност и у неким ситуацијама, обавеза, да поступак принудне наплате дуга спроводе приватни извршитељи, као стручно оспособљена лица, именована од стране министра за подручје основног и привредног суда. У питању су особе са завршеним правним факултетом и најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно 3 године искуства на правним пословима, који морају положити испит за извршитеље и бити достојни за обављање послова извршења. Извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва. Испит за извршитеља спроводи комисија коју именује министар а програм испита и начин спровођења уређује се актом министра.
ОПШИРНИЈЕ 


Семинар за припрему полагања правосудног испита

Семинар ће се одржати почев од 22. фебруара 2013. године. Траје три месеца,са укупним фондом од 180 часова. Настава ће се одвијати петком од 16.00 и суботом од 9.00 сати. Петком ће се одржавати пет, а суботом десет часова, у просторијама Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Нови Београд, Гоце Делчева 36.
ОПШИРНИЈЕ


Објашњење о реципроцитету приликом овере уговора

Достављено обавештење Министарства правде и државне управе о постојању узајамности за стицање права и својине.
ОПШИРНИЈЕ 


Страница 4 од 4

123 4