Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ СУДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У прилогу можете преузети Упутство председника суда о поступању Основног суда у Сомбору током ванредног стања.

УПУТСТВО


ИНТЕРНИ КОНКУРС

Текст одлуке о потреби попуњавања радних места у Основном суду у Сомбору спровођењем интерног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Сомбору можете преузети ОВДЕ.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

Рок за подношење пријава за конкурс истиче 27.11.2019.године.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.

 


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлуком о одређивању лица за заштиту података о личности од 18.11.2019.године Мандић Данило, секретар Основног суда у Сомбору одређен је за лице за заштиту података о личности у Основном суду у Сомбору, сходно члану 56 и 57 Закона о заштити података о личности. Контакт подаци именованог лица су бр.тел: 025/414-806 и адреса ел.поште: danilo.mandic@so.os.sud.rs

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


ОТВОРЕНА ВРАТА ПРАВОСУЂА

 „ Зашто суђење дуго траје?"

 

Пројекат Отворена врата правосуђа, који организује Комитет правника за људска права YUCOM у сарадњи са Врховним касационим судом Републике Србије, спровешће се у току 2019. и 2020.године у 15 најбољих основних судова у Републици Србији. Један од циљева наведеног пројекта је и отварање суда према странкама и јачање поверења грађана у правосуђе, што између осталог доводи и до ефикаснијег рада суда.

У оквиру наведеног пројекта дана 07.10.2019.године у просторијама Основног суда у Сомбору одржан је тематски скуп под називом „ Зашто суђење дуго траје?". Модераторка пројекта била је Marija Branković Shrestha из Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, а учесници, у својству предавача из Основног суда у Сомбору, били су судија Александра Медурић Калчан, председник Основног суда у Сомбору, судија Игор Новковић и судија Весна Мартиновић. Тематском скупу присуствовали су и адвокати са подручја Основног суда у Сомбору, медијатори, странке у поступцима који се воде пред Основним судом у Сомбору али и остали грађани, који су могли да се ближе упознају са радом Основног суда у Сомбору као и оствареним резултатима.

Судија Александра Медурић Калчан, као судија кривичног одељење, и судија Игор Новковић, као судија грађанског одељења, у својим излагањима су говорили о проблемима са којима се судије кривичног и грађанског одељења сусрећу у току рада, а након пријема предмета. Као један од проблема, који између осталог доводи и до дугог трајања поступка, истакнут је проблем тзв „неуредне доставе", пасивно поступање осталих државних органа од којих зависи благовремено уручење пошиљке као и недовољна активност државних органа учесника у поступку. Такође, као један од разлога дуготрајног суђења истакнут је и недовољан број носилаца правосудне функције, јер Основни суд у Сомбору тренутно има 19 судија, као и недовољан број запослених у правосудној администрацији, а из године у годину број предмета који се прими у Основни суд у Сомбору се повећава.

На крају свог излагања судија Александра Медурић Калчан, као председник Основног суда у Сомбору је навела да је у Основном суду у Сомбору у току девет месеци текуће 2019.године примљено више предмета него у целој 2018. години, да Основни суд у Сомбору  у 2019. години има једног судију мање него у 2018. годину, али и да је поред свих проблема Основни суд у Сомбору остварио завидне резултате смањивањем броја нерешених предмета који су у раду и решавањем великог број старих предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РАНГ ЛИСТ ПРИПРАВНИКА ЗА ОСНОВНИ СУД

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА РАДНО МЕСТО СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ

 

 


Страница 2 од 5

1 2 345