Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ

За подручје Основног суда у Сомбору

1. ГОРДАНА СМИЉАНИЋ, Мирна бр.8 СОМБОР
2. ЛИДИЈА КАРАНОВИЋ, Арсенија Чарнојевића бр.1 СОМБОР
3. МЕЛИТА ПАПИЋ ПАСА, Мите Поповића бр.8, СОМБОР
4. СЛОБОДАН СУБОТИЋ, Светог Саве бр.2, АПАТИН
5. ЗВЕЗДАНА ЗВОНАР, Сомборска бр.23, ОЏАЦИ 

ОПШИРНИЈЕ

 


Обавештење о 10 Европском форуму за унапређење владавине права

10. Европски форум за унапређење владавине права

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског форума за унапређење владавине права ће имати прилику да у одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије, правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења, као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

Рок за пријаву за учествовање на Форуму траје до 4. јула 2014. године.

Уколико желите да узмете учешће на Форуму, информације о пријави и начину пријаве можете пронаћи на следећој Интернет страници: http://www.legalreform.rs/index.php/sr/prijave-u-toku-10-evropski-pravni-i-politicki-forum-izvrsenje-potrazivanja-u-srbiji-pravda-na-delu

 


Дан отворених врата

Дана 25.10.2013.године одржаће се манифестација ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА поводом обележавања 25. октобра Дана цивилне правде у организацији Основног и Вишег суда у Сомбору. Сви заинтересовани грађани могу се јавити у собу број 52. II спрат у периоду од 14:00 до 15:00 часова.


Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца

Министарство правде и државне управе, ради формирања електронске евиденције о сталним судским тумачима-преводиоцима, расписује Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца.
Позивају се сва лица која су решењем овог Министарства постављена за сталног судског тумача-преводиоца да најкасније до 1. новембра 2013. године попуне све рубрике обрасца чији подаци ће бити садржани у будућој јавно доступној електронској евиденцији коју води Министарство правде и државне управе.
Попуњени образац са прилозима је потребно доставити на адресу: Министарство правде и државне управе, ул. Немањина 22-26, Београд.


Развод брака

Према одредбама Породичног закона Републике Србије ( „Сг".РС. бр 18/2005) брак се дефинише као законом уређена заједница живота жене и мушкарца и исти се може склопити само на основу слободног пристанка будућих супружника. Међутим, за развод брака, довољно је да један од супружника поднесе надлежном суду тужбу за развод, или да то учине споразумно оба супружника у форми споразума о разводу. Тужба се подноси основном суду према месту пребивалишта туженог или према последњем заједничком пребивалишту супружника. Уколико оба супружника поднесу споразумни предлог, исти обавезно мора да садржи и писмени споразум о вршењу родитељског права за супружнике који имају заједничку децу која су под родитељским старањем, као и писмени споразум о деоби заједничке имовине за супружнике који су такву имовину стекли радом у току трајања заједнице живота. Подношењем суду тужбе за развод брака, настаје обавеза тужиоца да плати судску таксу која сада износи 2.660,00 дин, а уколико супружници споразумно поднесу предлог за развод, сваки од њих биће дужан да на име иницијалног акта плати половину наведеног износа.
ОПШИРНИЈЕ 


Страница 3 од 4

12 3 4