Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

ИЗМЕНЕ У ОВЕРИ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 01.МАРТА 2017.ГОДИНЕ

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност. 

Сходно наведеном, у Основном суду у Сомбору, почев од 01. марта 2017.године, неће се обављати послови овере, потписа, рукописа и преписа, јер ће ове послове обављати јавни бележници именовани за подручје града Сомбора и општине Апатин.

СПИСАК ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Основни суд у Сомбору ће наставити да обавља послове везане за легализацију исправа у међународном промету (APOSTILLE) сходно одредбама Закона о легализацији исправа у међународном промету ("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/73) и одредбама Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа ("Сл.лист СФРЈ" бр. 10/62-Додатак: Међународни уговори и други споразуми). 


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ

За подручје Основног суда у Сомбору

1. ГОРДАНА СМИЉАНИЋ, Мирна бр.8 СОМБОР
2. ЛИДИЈА КАРАНОВИЋ, Арсенија Чарнојевића бр.1 СОМБОР
3. МЕЛИТА ПАПИЋ ПАСА, Мите Поповића бр.8, СОМБОР
4. СЛОБОДАН СУБОТИЋ, Светог Саве бр.2, АПАТИН
5. ЗВЕЗДАНА ЗВОНАР, Сомборска бр.23, ОЏАЦИ 

ОПШИРНИЈЕ

 


Обавештење о 10 Европском форуму за унапређење владавине права

10. Европски форум за унапређење владавине права

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског форума за унапређење владавине права ће имати прилику да у одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије, правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења, као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

Рок за пријаву за учествовање на Форуму траје до 4. јула 2014. године.

Уколико желите да узмете учешће на Форуму, информације о пријави и начину пријаве можете пронаћи на следећој Интернет страници: http://www.legalreform.rs/index.php/sr/prijave-u-toku-10-evropski-pravni-i-politicki-forum-izvrsenje-potrazivanja-u-srbiji-pravda-na-delu

 


Дан отворених врата

Дана 25.10.2013.године одржаће се манифестација ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА поводом обележавања 25. октобра Дана цивилне правде у организацији Основног и Вишег суда у Сомбору. Сви заинтересовани грађани могу се јавити у собу број 52. II спрат у периоду од 14:00 до 15:00 часова.


Страница 3 од 5

12 3 45