Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

VESTI

JAVNI KONKURS

        Tekst javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Osnovnom sudu u Somboru možete preuzeti OVDE.

        Izjavu možete preuzeti OVDE.

        Rok za podnošenje prijava za konkurs ističe 19.03.2018.godine.

 

 


MEDIJACIJA

            Poštovati sugrađani, obaveštavamo Vas da je u Osnovnom sudu  Sombor  na adresi Sombor, Venac Stepe Stepanovića 13,  u prizemlju, šalter broj 2, otvorena Služba za podršku rešavanja sporova putem posredovanja -medijacije  koja pruža informacije strankama i građanima o mogućnosti rešavanja spora putem medijacije u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova.

            Služba za podršku rešavanja sporova putem posredovanja radi unapređenja primene medijacije osnovana je prema Upustvu za unapređenje medijacije u Republici Srbiji koje je doneto od strane Ministarstva pravde RS, Vrhovnog Kasacionog suda i  Visokog saveta sudstva po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS" br. 55/2014)

ŠTA JE POSREDOVANjE-MEDIJACIJA ?

            Posredovanje je postupak mirnog vansudskog rešavanja spornog odnosa u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika( medijatora-koga strane same biraju sa liste medijatora) koji kao neutralno i nepristrasno lice, korišćenjem posebnih tehnika i usmeravanjem komunikacije između sukobljenih strana, pomaže u pregovorima čiji je cilj postizanje zajednički prihvatljivog sporazuma o rešavanju sukoba ili spora.

            Naš cilj je da Vam pružimo sve informacije o postupku posredovanja (medijacije), koji postupak je moguće sprovesti i u zgradi suda bez snošenja bilo kakvih troškova.

            Informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 12,00 časova u zgradi suda kao i putem telefona : 025/412-221

ZAŠTO SE OPREDELITI ZA POSTUPAK POSREDOVANjA

  • Strane same odlučuju da li će učestovati u postupku posredovanja i slobodne su da jednostrano izađu iz postupka posredovanja bez ikakvih posledica
  • Posrednika stranke biraju same, a posrednik ne nameće rešenje spora stranama već im pomaže da one same do rešenja spora dođu.
  • Posredovanje pruža mogućnost da iz ovog postupka sve strane izađu zadovoljne, dok kod sudskog postupka jedna strane neće biti zadovoljna odlukom.
  • U postupku posredovanja  moguće je raspravljati i o emocionalnim i iracionalnim razlozima ulaska u spor za razliku od sudskog postupka gde to nije moguće.
  • Strane nisu ograničene da raspravljaju samo o predmetu spora
  • Sporazum o rešavanju spora posredovanjem može imati snagu izvršne isprave tako da nije neophodno da spor rešavaju pred sudom.
  • Postupak posredovanja je hitan- okončava se  za 60 dana.
  • Posredovanje u rešavanju sporova je jeftiniji od sudskog postupka.

            Strane u postupku posredovanja su slobodne da izaberu posrednika.

            Jedinstveni registar posrednika vodi se za celu teritoriju Republike Srbije koji se može pogledati na sajtu Ministarstva pravde.

 

ZAHTEV ZA POKRETANJE MEDIJACIJE

NAKNADA ZA RAD U MEDIJACIJI

SPISAK MEDIJATORA


IZMENE U OVERI POTPISA, RUKOPISA I PREPISA OD 01. MARTA 2017.GODINE

Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa, koji je usvojen u avgustu 2014. godine, predviđeno je da od 1. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa pređu u njihovu isključivu nadležnost. 

Shodno navedenom, u Osnovnom sudu u Somboru, počev od 01. marta 2017.godine, neće se obavljati poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa, jer će ove poslove obavljati javni beležnici imenovani za područje grada Sombora i opštine Apatin.

SPISAK JAVNIH BELEŽNIKA

Osnovni sud u Somboru će nastaviti da obavlja poslove vezane za legalizaciju isprava u međunarodnom prometu (APOSTILLE) shodno odredbama Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu ("Sl. list SFRJ" br. 6/73) i odredbama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava ("Sl.list SFRJ" br. 10/62-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi). 


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OSNOVNOM SUDU U SOMBORU


JAVNI BELEŽNICI

Za područje Osnovnog suda u Somboru:

1. GORDANA SMILJANIĆ, Mirna br.8, SOMBOR
2. LIDIJA KARANOVIĆ, Arsenija Čarnojevića br.1, SOMBOR
3. MELITA PAPIĆ PASA, Mite Popovića br.8, SOMBOR
4. SLOBODAN SUBOTIĆ, Svetog Save br.2, APATIN
5. ZVEZDANA ZVONAR, Somborska br.23, OĐACI


OPŠIRNIJE

 


Stranica 1 od 3

1 23