Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

LINKOVI

PODRUČNI SUDOVI

• Viši sud u Novom Sadu - www.ns.vi.sud.rs
• Viši sud u Pančevu - www.pa.vi.sud.rs
• Viši sud u Sremskoj Mitrovici - www.sm.vi.sud.rs
• Viši sud u Somboru - www.so.vi.sud.rs
• Viši sud u Subotici - www.su.vi.sud.rs
• Viši sud u Zrenjaninu - www.zr.vi.sud.rs
• Osnovni sud u Novom Sadu - www.ns.os.sud.rs
• Osnovni sud u Kikindi - www.sudkikinda.org.rs
• Osnovni sud u Pančevu - www.pa.os.sud.rs
• Osnovni sud u Subotici - www.su.os.sud.rs

SUDOVI SRBIJE

• Vrhovni kasacioni sud - www.vk.sud.rs
• Ustavni sud - www.ustavni.sud.rs
• Upravni sud Srbije - www.up.sud.rs
• Apelacioni sud u Novom Sadu - www.ns.ap.sud.rs
• Apelacioni sud u Beogradu - www.bg.ap.sud.rs
• Apelacioni sud u Kragujevcu - www.kg.ap.sud.rs
• Apelacioni sud u Nišu- www.ni.ap.sud.rs
• Viši sud u Beogradu - www.bg.vi.sud.rs
• Portal sudova Srbije - www.portal.sud.rs
• Portal  privrednih sudova u Republici Srbiji - www.portal.pr.sud.rs

UDRUŽENjA SUDIJA, TUŽILACA I DRUGIH PRAVNIKA

• Društvo sudija Srbije - www.sudije.rs
• Udruženje sudija za prekršaje - www.usudprek.org.rs
• Udruženje tužilaca Srbije - www.uts.org.rs
• Mladi pravnici Srbije - www.mps.org.rs/ser/

VLADA SRBIJE I MINISTARSTVA

• Vlada Republike Srbije - www.srbija.gov.rs/
• Ministarstvo pravde - www.mpravde.gov.rs/
• Narodna skupština RS - www.parlament.gov.rs