Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

JAVNE NABAVKE

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

U prilogu sledi Plan javnih nabavki za 2022. godinu usklađen prema novom Zakonu o javnim nabavkama (Sl. Gl. RS od 24.12.2019.god.)

Plan javnih nabavki za Osnovni sud u Somboru za 2020.godinumožete preuzeti ovde.


 

JAVNA NABAVKA BROJ 2/21 - DOBRA - KANCELARIJSKI MATERIJAL

Odlukom predsednika suda od 10.12.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke - dobara - kancelarijskog materijala pod br. JN 2/21. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. Gl. RS od 24.12.2019.god.), javni poziv i konkursna dokumentacija objavljeni su dana 10.12.2021.god. na Portalu javnih nabavki, te se mogu pregledati i preuzeti putem Portala javnih nabavki  https://jnportal.ujn.gov.rs/

Ovde možete, u skadu sa Uputstvom iz konkursne dokumentacije preuzeti:


 

JAVNA NABAVKA BROJ 1/21 - DOBRA - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Odlukom predsednika suda od 23.06.2021.godine pokrenut je postupak javne nabavke - dobara - električne energije pod br. JN 1/21. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. Gl. RS od 24.12.2019.god.), javni poziv i konkursna dokumentacija objavljeni su dana 25.06.2021.god. na Portalu javnih nabavki, te se mogu pregledati i preuzeti putem Portala javnih nabavki https://jnportal.ujn.gov.rs/.


JAVNA NABAVKA BROJ 2/20 - DOBRA - KANCELARIJSKI MATERIJAL

Odlukom predsednika suda od 30.11.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke - dobara - kancelarijskog materijala pod br. JN 2/20. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. Gl. RS od 24.12.2019.god.), javni poziv i konkursna dokumentacija objavljeni su dana 03.12.2020.god. na Portalu javnih nabavki, te se mogu pregledati i preuzeti putem Portala javnih nabavki  https://jnportal.ujn.gov.rs/

Ovde možete, u skadu sa Uputstvom iz konkursne dokumentacije preuzeti:


PLAN JAVNIH NABAVKI

U prilogu sledi Plan javnih nabavki za 2020. godinu usklađen prema novom Zakonu o javnim nabavkama (Sl. Gl. RS od 24.12.2019.god.)

Plan javnih nabavki za Osnovni sud u Somboru za 2020.godinumožete preuzeti ovde.


 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNE NABAVKE 

BROJ 1/20 - DOBRA - ELEKTRIČNA ENERGIJA