Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

Основни Суд у Сомбору

OСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

Венац Степе Степановића бр. 13
25000 СОМБОР
Поштански адресни код (ПАК): 420137
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:
ЦЕНТРАЛА: 025/412-221
СУДСКА УПРАВА: 025/414-806
ФАКС: 025/414-806
Е-ПОШТА: uprava@so.os.sud.rs
Радно време: 7:30 – 15:30 часова

Судска јединица у Апатину
Улица Светог Саве бр. 2
25260 АПАТИН
Поштански адресни код (ПАК): 430566

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:
ЦЕНТРАЛА: 025/773-152

Радно време: 7:30 – 15:30 часова

Судска јединица у Оџацима
Улица Сомборска бр.21
25250 ОЏАЦИ
Поштански адресни код (ПАК): 433245

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:
ЦЕНТРАЛА: 025/5743-212

Радно време: 7:30 – 15:30 часова