Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У прилогу следи План јавних набавки за 2022. годину усклађен према новом Закону о јавним набавкама (Сл. Гл. РС од 24.12.2019.год.)

План јавних набавки за Основни суд у Сомбору за 2020.годину можете преузети овде. 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/21 - ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Одлуком председника суда од 10.12.2021.године покренут је поступак јавне набавке - добара - канцеларијског материјала под бр. ЈН 2/21. У складу са Законом о јавним набавкама (Сл. Гл. РС од 24.12.2019.год.), јавни позив и конкурсна документација објављени су дана 10.12.2021.год. на Порталу јавних набавки, те се могу прегледати и преузети путем Портала јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Овде можете, у скаду са Упутством из конкурсне документације преузети:

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/21 - ДОБРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Одлуком председника суда од 23.06.2021.године покренут је поступак јавне набавке - добара - електричне енергије под бр. ЈН 1/21. У складу са Законом о јавним набавкама (Сл. Гл. РС од 24.12.2019.год.), јавни позив и конкурсна документација објављени су дана 25.06.2021.год. на Порталу јавних набавки, те се могу прегледати и преузети путем Портала јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.

 


 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/20 - ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Одлуком председника суда од 30.11.2020.године покренут је поступак јавне набавке - добара - канцеларијског материјала под бр. ЈН 2/20. У складу са Законом о јавним набавкама (Сл. Гл. РС од 24.12.2019.год.), јавни позив и конкурсна документација објављени су дана 03.12.2020.год. на Порталу јавних набавки, те се могу прегледати и преузети путем Портала јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/

Овде можете, у скаду са Упутством из конкурсне документације преузети:


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

У прилогу следи План јавних набавки за 2020. годину усклађен према новом Закону о јавним набавкама (Сл. Гл. РС од 24.12.2019.год.)

План јавних набавки за Основни суд у Сомбору за 2020.годинуможете преузети овде. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БРОЈ 1/20 - ДОБРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА