Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ЈАВНИ КОНКУРС - СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК И ЗАПИСНИЧАР

Документација у вези јавних конкурса за радна места судијских помоћника и записничара:


НАПОМЕНА:
 Образац пријаве на јавни конкурс и базе питања су јединствене за оба конкурса, односно како за конкурс за судијског помоћника тако и за конкурс за записничара.