Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA I LIČNOSTI

Odlukom o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti od 18.11.2019.godine Mandić Danilo, sekretar Osnovnog suda u Somboru određen je za lice za zaštitu podataka o ličnosti u Osnovnom sudu u Somboru, shodno članu 56 i 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kontakt podaci imenovanog lica su br.tel: 025/414-806 i adresa el.pošte: danilo.mandic@so.os.sud.rs

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI