Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлуком о одређивању лица за заштиту података о личности од 18.11.2019.године Мандић Данило, секретар Основног суда у Сомбору одређен је за лице за заштиту података о личности у Основном суду у Сомбору, сходно члану 56 и 57 Закона о заштити података о личности. Контакт подаци именованог лица су бр.тел: 025/414-806 и адреса ел.поште: danilo.mandic@so.os.sud.rs

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ