Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

OTVORENA VRATA PRAVOSUDJA

„ Zašto suđenje dugo traje?"

Projekat Otvorena vrata pravosuđa, koji organizuje Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom Republike Srbije, sprovešće se u toku 2019. i 2020.godine u 15 najboljih osnovnih sudova u Republici Srbiji. Jedan od ciljeva navedenog projekta je i otvaranje suda prema strankama i jačanje poverenja građana u pravosuđe, što između ostalog dovodi i do efikasnijeg rada suda.

U okviru navedenog projekta dana 07.10.2019.godine u prostorijama Osnovnog suda u Somboru održan je tematski skup pod nazivom „ Zašto suđenje dugo traje?". Moderatorka projekta bila je Marija Branković Shrestha iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, a učesnici, u svojstvu predavača iz Osnovnog suda u Somboru, bili su sudija Aleksandra Medurić Kalčan, predsednik Osnovnog suda u Somboru, sudija Igor Novković i sudija Vesna Martinović. Tematskom skupu prisustvovali su i advokati sa područja Osnovnog suda u Somboru, medijatori, stranke u postupcima koji se vode pred Osnovnim sudom u Somboru ali i ostali građani, koji su mogli da se bliže upoznaju sa radom Osnovnog suda u Somboru kao i ostvarenim rezultatima. 

Sudija Aleksandra Medurić Kalčan, kao sudija krivičnog odeljenje, i sudija Igor Novković, kao sudija građanskog odeljenja, u svojim izlaganjima su govorili o problemima sa kojima se sudije krivičnog i građanskog odeljenja susreću u toku rada, a nakon prijema predmeta. Kao jedan od problema, koji između ostalog dovodi i do dugog trajanja postupka, istaknut je problem tzv „neuredne dostave", pasivno postupanje ostalih državnih organa od kojih zavisi blagovremeno uručenje pošiljke kao i nedovoljna aktivnost državnih organa učesnika u postupku. Takođe, kao jedan od razloga dugotrajnog suđenja istaknut je i nedovoljan broj nosilaca pravosudne funkcije, jer Osnovni sud u Somboru trenutno ima 19 sudija, kao i nedovoljan broj zaposlenih u pravosudnoj administraciji, a iz godine u godinu broj predmeta koji se primi u Osnovni sud u Somboru se povećava.

Na kraju svog izlaganja sudija Aleksandra Medurić Kalčan, kao predsednik Osnovnog suda u Somboru je navela da je u Osnovnom sudu u Somboru u toku devet meseci tekuće 2019.godine primljeno više predmeta nego u celoj 2018. godini, da Osnovni sud u Somboru  u 2019. godini ima jednog sudiju manje nego u 2018. godinu, ali i da je pored svih problema Osnovni sud u Somboru ostvario zavidne rezultate smanjivanjem broja nerešenih predmeta koji su u radu i rešavanjem velikog broj starih predmeta.