Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ОТВОРЕНА ВРАТА ПРАВОСУЂА

 „ Зашто суђење дуго траје?"

 

Пројекат Отворена врата правосуђа, који организује Комитет правника за људска права YUCOM у сарадњи са Врховним касационим судом Републике Србије, спровешће се у току 2019. и 2020.године у 15 најбољих основних судова у Републици Србији. Један од циљева наведеног пројекта је и отварање суда према странкама и јачање поверења грађана у правосуђе, што између осталог доводи и до ефикаснијег рада суда.

У оквиру наведеног пројекта дана 07.10.2019.године у просторијама Основног суда у Сомбору одржан је тематски скуп под називом „ Зашто суђење дуго траје?". Модераторка пројекта била је Marija Branković Shrestha из Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, а учесници, у својству предавача из Основног суда у Сомбору, били су судија Александра Медурић Калчан, председник Основног суда у Сомбору, судија Игор Новковић и судија Весна Мартиновић. Тематском скупу присуствовали су и адвокати са подручја Основног суда у Сомбору, медијатори, странке у поступцима који се воде пред Основним судом у Сомбору али и остали грађани, који су могли да се ближе упознају са радом Основног суда у Сомбору као и оствареним резултатима.

Судија Александра Медурић Калчан, као судија кривичног одељење, и судија Игор Новковић, као судија грађанског одељења, у својим излагањима су говорили о проблемима са којима се судије кривичног и грађанског одељења сусрећу у току рада, а након пријема предмета. Као један од проблема, који између осталог доводи и до дугог трајања поступка, истакнут је проблем тзв „неуредне доставе", пасивно поступање осталих државних органа од којих зависи благовремено уручење пошиљке као и недовољна активност државних органа учесника у поступку. Такође, као један од разлога дуготрајног суђења истакнут је и недовољан број носилаца правосудне функције, јер Основни суд у Сомбору тренутно има 19 судија, као и недовољан број запослених у правосудној администрацији, а из године у годину број предмета који се прими у Основни суд у Сомбору се повећава.

На крају свог излагања судија Александра Медурић Калчан, као председник Основног суда у Сомбору је навела да је у Основном суду у Сомбору у току девет месеци текуће 2019.године примљено више предмета него у целој 2018. години, да Основни суд у Сомбору  у 2019. години има једног судију мање него у 2018. годину, али и да је поред свих проблема Основни суд у Сомбору остварио завидне резултате смањивањем броја нерешених предмета који су у раду и решавањем великог број старих предмета.