Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ИЗМЕНЕ У ОВЕРИ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 01.МАРТА 2017.ГОДИНЕ

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност. 

Сходно наведеном, у Основном суду у Сомбору, почев од 01. марта 2017.године, неће се обављати послови овере, потписа, рукописа и преписа, јер ће ове послове обављати јавни бележници именовани за подручје града Сомбора и општине Апатин.

СПИСАК ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Основни суд у Сомбору ће наставити да обавља послове везане за легализацију исправа у међународном промету (APOSTILLE) сходно одредбама Закона о легализацији исправа у међународном промету ("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/73) и одредбама Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа ("Сл.лист СФРЈ" бр. 10/62-Додатак: Међународни уговори и други споразуми).