Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ

За подручје Основног суда у Сомбору

1. ГОРДАНА СМИЉАНИЋ, Мирна бр.8 СОМБОР
2. ЛИДИЈА КАРАНОВИЋ, Арсенија Чарнојевића бр.1 СОМБОР
3. МЕЛИТА ПАПИЋ ПАСА, Мите Поповића бр.8, СОМБОР
4. СЛОБОДАН СУБОТИЋ, Светог Саве бр.2, АПАТИН
5. ЗВЕЗДАНА ЗВОНАР, Сомборска бр.23, ОЏАЦИ 

ОПШИРНИЈЕ